Haiguste tutvustused
Loomakorjuste ja loomadelt võetud organmaterjali uuringuid haiguste diagnoosimiseks, surma- või hukkumise põhjuste selgitamiseks teostatakse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi (VTL) Tartu laboratooriumis >>
 
VTL-i piirkondlik laboratoorium Tallinnas loomade korjuseid, organmaterjali ning marutaudi kahtlusega materjali Tartu laborisse vahendamiseks vastu ei võta. 
 
   
Mitme loomaliigi haigused Veiste haigused
 
 
Lindude haigused
Veiste hemorraagiline septitseemia
 
 
 
   
   
Sigade haigused
Hobuste haigused
 
 
 
   
Kalade haigused
Metsloomade haigused
Hirvlaste krooniline kurtumustõbi (CWD)
 
Mesilaste haigused
 
 
Viiruslik hemorraagiline septitseemia (VHS)
Küülikute haigused
 
Küülikute hemorraagiline haigus
Koerte haigused