Teabenõude vorm

 
Teabenõude vorm
1. Teabenõudja ees- ja perekonnanimi
2. Juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus
(kui teabenõue esitatakse asutuse või juriidilise isiku nimel)
3. Teabenõudja kontaktandmed (mille kaudu saaks teabe väljastada või
teabenõudjaga ühendust võtta)
postiaadress
e-posti aadress
faks
telefon
4. Taotletava teabe sisu
5. Mil viisil soovitakse teabenõude täitmist
digitaalselt
(teisaldatavale andmekandjale või e-posti aadressile)
paberkandjal koopia või ärakirjana
suuliselt
(võib keelduda, kui sel moel täitmine takistab ülemääraselt täitja põhiülesannete täitmist)
muul viisil