Haiguste tutvustused
Loomakorjuste ja loomadelt võetud organmaterjali uuringuid haiguste diagnoosimiseks, surma- või hukkumise põhjuste selgitamiseks teostatakse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi (VTL) Tartu laboratooriumis >>
 
VTL-i piirkondlik laboratoorium Tallinnas loomade korjuseid, organmaterjali ning marutaudi kahtlusega materjali Tartu laborisse vahendamiseks vastu ei võta. 
 
 
                  
Mitme loomaliigi haigused
Veiste haigused  
 
Lindude haigused
 
   
Sigade haigused
Hobuste haigused
 
   
Kalade haigused
Metsloomade haigused
 
Mesilaste haigused
 
 
Küülikute haigused
Küülikute hemorraagiline haigus