Kaaskirjad

Blanketid on MS Word doc ja pdf formaadis. 
NB! Kui uuringute eest ei tasu analüüside tellija, siis palun lisada kaaskirjale maksja andmed.

Alkoholi uurimiseks
    
Alkoholi uurimiseks ingl. k.
(Alcohol Sample submission form)
Heitvee uurimiseks
Hügieeniproovide uurimiseks
Joogi- ja põhjavee uurimiseks
Joogi- ja põhjavee uurimiseks 1. ja 2. pakett 
Joogi- ja põhjavee uurimiseks 3. pakett 
Suplus- ja basseinivee uurimiseks
Toidu- ja söödaproovide uurimiseks
Toidu- ja söödaproovide kaaskirja LISA
Toidu- ja söödaproovide uurimiseks ingl. k. 
(Sample submission form)
 
Isolaatide (mikroobitüvede) täiendavaks uurimiseks
Mikrobioloogiliste valmissöötmete toimivuse kontroll

 
Loomade nimekiri       
Loomade nimekiri (sead)
Marutaudi uuringuks
Veiste vere ja piimaproovide uurimiseks 
(RLTP ja loomade liikumine sh müük)
Sigade proovide uurimiseks
Vere ja piimaproovide uurimiseks loomahaigustele
Muu patoloogilise materjali uurimiseks
Tapajärgse vet.kontrolli käigus võetud proovide uurimiseks
Trihhinella proovide uurimiseks (ulukid)
Ulukite nimekiri 
Trihhinella proovide uurimiseks (farmis peetavad loomad)
Trichinella spp täiendavaks või kinnitavaks uuringuks
Mastiidi tekitajate määramiseks 
Kalahaiguste uurimiseks
Mesila proovide uurimiseks
Lindude proovide uurimiseks salmonelloosile ingl. k.
(Sample submission form)
Sigade Aafrika katku uurimiseks metssigadel