Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (Tartus)

VTL-i koosseisu  kuulub 8 osakonda Tartus: toidumikrobioloogia, keemia, instrumentaalanalüüsi, viroloogia-seroloogia, molekulaaranalüüsi, bakterioloogia-patoloogia, andmetöötluse ning haldusosakond.  
Laboratoorium on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt alates 13.10.1997 (akrediteerimistunnistuse nr. L005).

Loomade haiguste laboratoorne diagnostika:
 • Lahangud, patoloogilise materjali pato-anatoomiline ja histoloogiline ning immuunohistokeemiline uurimine
 • Bakterhaiguste ning mükooside tekitajate isoleerimine ning identifitseerimine
 • Parasitaarhaiguste tekitajate määramine
 • Viiruste isoleerimine ja identifitseerimine, viiruste antigeeni määramine
 • Loomahaiguste seroloogilised uuringud
 • Molekulaardiagnostilised uuringud haigustekitajate RNA ja DNA tuvastamiseks
 • Mikroobide tüpiseerimine ja ravimitundlikkuse määramine
 • TSE-de uuringud
 • Uuritakse veiste, sigade, lammaste, kitsede, hobuste, lindude, kalade, mesilaste ning lemmikloomade nakkushaigusi
Toidu, vee ja söötade ohutuse ja kvaliteedi uuringud
 • Toidu ja vee mikrobioloogilised analüüsid 
 • Hügieeniproovide mikrobioloogilised analüüsid 
 • Toidu ja vee keemilised analüüsid sh.: *Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest tulenevad põllumajandustoodete koostise- ja kvaliteedianalüüsid.                                                            *Riiklikust saasteainete seireprogrammist tulenevad analüüsid (raskemetallide sisalduse määramine)
 • Toidu parasitoloogilised uuringud
 • Zoonootiliste haigustekitajate molekulaardiagnostilised uuringud tekitaja või toksiinide tuvastamiseks
 • Söötade analüüsid sh. GMO (soja , mais) ja loomse proteiini määramine