Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Tallinna VTL koosseisus tegutseb toidumikrobioloogia, keemia ning kromatograafia talitus. 
Lisaks rutiinselt läbiviidavatele laboratoorsetele analüüsidele on Tallinna VTL spetsialiseerunud veterinaarravimijääkide sisalduse määramisele.
Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratoorium on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt alates 01.07.1996.a. 
Laboratooriumis on 32 töötajat. 

Toidu, vee ja söötade ohutuse ning kvaliteedi analüüsid:
  • Toidu ja vee mikrobioloogilised analüüsid 
  • Hügieeniproovide mikrobioloogilised analüüsid 
  • Toidu ja vee keemilised analüüsid 
  • Söötade  keemilised ja mikrobioloogilised analüüsid 
  • Veterinaarravimijääkide ja hormoonide  määramine
  • Trichinella spp uuringud lihaskoest