Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratoorium on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt alates 01.07.1996.a. 
 
Laboratooriumis on 23 töötajat. 

Toidu, vee ja söötade ohutuse ning kvaliteedi analüüsid:
  • Toidu ja vee mikrobioloogilised analüüsid 
  • Hügieeniproovide mikrobioloogilised analüüsid 
  • Toidu ja vee keemilised analüüsid 
  • Söötade  keemilised ja mikrobioloogilised analüüsid
  • Trichinella spp uuringud lihaskoest
Lisaks eelpool nimetatud laboratoorsetele analüüsidele viiakse Tallinnas läbi ka analüüse veterinaarravimijääkide sisalduse määramiseks.