Saaremaa Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Saaremaa Veterinaar- ja Toidulaboratoorium on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt alates 28.06.2000.a.
Laboratooriumis on  7 töötajat.

Toidu, vee ja söötade ohutuse ning kvaliteedi analüüsid:
  • Toidu ja vee mikrobioloogiline uurimine
  • Hügieeniproovide mikrobioloogilised analüüsid
  • Toidu ja vee keemiline uurimine
  • Söötade mikrobioloogilised analüüsid
  • Pinna-ja heitvee keemilised analüüsid
Loomade haiguste laboratoorne diagnostika:
  • Bakter- ja parasitaarhaiguste uurimine