Akrediteerimisulatus

EAK akrediteerimistunnistus  L005 (PDF) >> 
 
VTL-i akrediteerimisulatus (Lisa 1-3 akrediteerimistunnistusele L005):  
VTL Tartu 
VTL rakendab paindlikku akrediteerimisulatust keemiliste analüüsimeetodite osas. Täpsemalt vt. Tartu ja Tallinna labori akrediteerimisulatus.