Imbi Nurmoja
Direktori asetäitja loomahaiguste alal
vt ametijuhendit >>
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: veterinaaria
738 6126; 515 5026