Katrin Mähar
Osakonna juhataja
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: veterinaarmeditsiin
738 6111; 506 6687