Heli Reinet
Direktori asetäitja toiduohutuse alal
vt ametijuhendit >>
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: keemik-pedagoog
738 6105