Toomas Kramarenko
Nõunik toiduohutuse alal
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: bioloogia
738 6136