Valentina Tamm
Vanemlaborant
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: metallurgiainsener
738 6112