Tatjana Šabanova
Vanemlaborant
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: veterinaaria
738 6113