Christel Männistu
Juhataja asetäitja
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: veterinaarmeditsiin
738 6111