Marika Karu
Peaspetsialist
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: veterinaaria
738 6111