Lii Hallist
Vanemlaborant
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: bioloogia
738 6111