Külli Tisler
Direktori asetäitja kvaliteedi alal
vt ametijuhendit >>
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: keemia
738 6127