Elo Ainsar
Vanemlaborant
Haridustase: kesk-eriharidus
Eriala: loomakasvatus
738 6120