Mart Vähter
Osakonna juhataja
Haridustase: kesk-eriharidus
Eriala: aiandusagronoom
738 6119