Ene Kirsip
Sanitar
haridus: kesk (Põltsama kutsekeskkool)