VEISED

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
PATOLOOGILIS-HISTOLOOGILISED UURINGUD      
Vasika lahang* 42,53 8,51 51,03
Vasika lahang koos histoloogilise uuringuga* 55,83 11,17 67,00
Histoloogiline uuring 23,48 4,70 28,18
Histoloogiline uuring, TSEd (veiste transmissiivsne spongiformne entsefalopaatia jt ) 46,98 9,40 56,37
Immuunohistokeemiline uuring (transmissiivsed spongiformsed entsefalopaatiad, TSEd)** 209,59 41,92 251,51
BAKTERINFEKTSIOONID      
Aeroobne uuring (patol.materjal) 22,48 4,50 26,97
Aeroobne uuring (tampoon) 15,47 3,09 18,56
Anaeroobne uuring (patol.materjal) 23,08 4,62 27,70
Antibiootikumitundlikkus, kuni 6 diski 9,78 1,96 11,73
Antibiootikumitundlikkus, 7 kuni 12 diski 13,96 2,79 16,75
Brutselloos (Brucella spp. isoleerimine) 56,06 11,21 67,27
Brutselloos (Brucella spp.) PCR 23,58 4,72 28,30
Veiste brutselloos (Brucella abortus) (veri) ELISA 7,56 1,51 9,07
Veiste brutselloos (Brucella abortus) (piim) ELISA 8,02 1,60 9,62
Brutselloos (Brucella spp.) KSR 7,90 1,58 9,48
Brutselloos (Brucella spp.) RBR 1,73 0,35 2,07
Chlamydia abortus PCR 20,93 4,19 25,12
Chlamydiaceae PCR 20,86 4,17 25,03
Chlamydia pecorum PCR 20,86 4,17 25,03
Chlamydia puutepreparaadis agELISA 27,97 5,59 33,56
Veiste hingamiselundkonna haigustekitajate kompleksuuring (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, veiste koronaviirus, veiste paragripp-3 viirus, veiste respiratoor-süntsütiaalviirus) PCR 115,83 23,17 139,00
Veiste hingamiselundkonna viirushaiguste kompleksuuring (IBR; BVD; BPI-3) reaalaja PCR (lisauuring puhastatud RNAst) 18,50 3,70 22,20
Vasikate kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (koronaviirus, rotaviirus, E. coli F5 (K99) ja Cryptosporidium)(roe) agELISA 22,38 4,48 26,86
Leptospiroos (Leptospira hardjo) ELISA 10,09 2,02 12,11
Leptospiroos (Leptospira spp. ) (müük ja loomade liikumine) 13,58 2,72 16,3
Leptospiroos (Leptospira spp.) (haigestumine) 22,60 4,52 27,12
Mastiiditekitajad koos antibiogrammiga (1. proov) 21,28 4,26 25,53
Mastiiditekitajad koos antibiogrammiga (alates 2. proovist) 15,48 3,10 18,57
Mastiiditekitajad (1. proov) 15,18 3,04 18,22
Mastiiditekitajad (alates 2. proovist) 6,94 1,39 8,33
S. aureus (koos beeta laktamaasi testiga), mastiitne piim 10,53 2,11 12,64
Metriiditekitajad (mikroaeroobne ja aeroobne uuring) 21,55 4,31 25,86
Mükobakterioosid (Mycobacterium spp.) 58,93 11,79 70,72
Mycoplasma spp. 21,93 4,39 26,31
Veiste mükoplamoos (Mycoplasma bovis) ELISA 10,74 2,15 12,89
Veiste mükoplamoos (Mycoplasma bovis) PCR 15,12 3,02 18,14
Paratuberkuloos (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) ELISA 8,52 1,70 10,22
Paratuberkuloos (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) 75,98 15,2 91,18
Salmonella spp. (roe, sokid, patol.materjal) 29,12 5,82 34,94
Siberi katk (Bacillus anthracis) 42,13 8,43 50,55
Veiste genitaalne kampülobakterioos (Campylobacter fetus) 30,56 6,11 36,67
SEENINFEKTSIOONID      
Mükoloogiline uuring (patol.materjal) 14,98 3,00 17,98
VIIRUSINFEKTSIOONID      
Lammaste katarraalne palavik (BT, bluetongue) PCR 31,37 6,27 37,64
Lammaste katarraalne palavik (BT, bluetongue) ELISA 7,88 1,58 9,45
Schmallenbergi viirus (SBV) PCR 22,47 4,49 26,96
Schmallenbergi viirus (SBV) ELISA 12,50 2,50 15,00
Suu- ja sõrataud (FMD) serotüüp A ELISA 11,52 2,30 13,82
Suu- ja sõrataud (FMD) serotüüp O ELISA 11,52 2,30 13,82
Suu- ja sõrataud (FMD) serotüüp Asia ELISA 11,52 2,30 13,82
Veiste enzootiline leukoos (EBL) (veri) ELISA 6,95 1,39 8,34
Veiste enzootiline leukoos (EBL) (piim) ELISA 10,8 2,16 12,96
Veiste enzootiline leukoos (EBL) AGID 4,06 0,81 4,87
Veiste genitaalne kampülobakterioos (Campylobacter fetus) 30,56 6,11 36,67
Veiste hingamiselundkonna viirushaiguste kompleksuuring (IBR; BVD; BPI-3) PCR 29,13 5,83 34,95
Veiste hingamiselundkonna haigustekitajate kompleksuuring (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, veiste koronaviirus, veiste paragripp-3 viirus, veiste respiratoor-süntsütiaalviirus) PCR 115,83 23,17 139,00
Veiste infektsioosne rinotrahheiit (IBR, BoHV-1) ELISA 8,83 1,77 10,60
Veiste infektsioosne rinotrahheiit (IBR, BoHV-1) (vaktsin. kontroll) ELISA 9,28 1,86 11,14
Veiste infektsioosne rinotrahheiit (IBR, BoHV-1) agELISA 12,17 2,43 14,60
Veiste koronaviroos (BCoV) ELISA 11,94 2,39 14,33
Veiste paragripp-3 (BPI-3) ELISA 10,14 2,03 12,17
Veiste respiratoor-süntsütiaalviirus (BRSV) PCR 22,84 4,57 27,41
Veiste respiratoor-süntsütiaalviirus (BRSV) (lisauuring puhastatud RNAst) PCR 9,12 1,82 10,94
Veiste respiratoor-süntsütiaalviirus (BRSV) ELISA 10,96 2,19 13,15
Vasikate kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (koronaviirus, rotaviirus, E. coli F5 (K99) ja Cryptosporidium)(roe) agELISA 22,38 4,48 26,86
Veiste viirusdiarröa (BVD) ELISA 11,90 2,38 14,28
Veiste viirusdiarröa (BVD) agELISA 11,62 2,32 13,94
PARASITAARINFEKTSIOONID      
Ektoparasiidid  11,14 2,23 13,37
Flotatsioonimeetod 7,91 1,58 9,49
Natiivpreparaat 5,51 1,10 6,61
Helmintoskoopia 7,93 1,59 9,52
McMaster meetod - helmintide munade/ainuraksete ootsüstide arvuline määramine 12,65 2,53 15,18
Cryptosporidium spp. ootsüstid/ Giardia spp. tsüstid (roe) 24,81 4,96 29,77
Vasikate kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (koronaviirus, rotaviirus, E.coli F5 (K99) ja Cryptosporidium)(roe) agELISA 22,38 4,48 26,86
Neosporoos (Neospora caninum) ELISA 12,37 2,47 14,84
Tritrihhomonooos (Tritrichomonas foetus) 8,43 1,69 10,12
KOMPLEKSUURINGUD      
Veiste hingamiselundkonna viirushaiguste kompleksuuring (IBR; BVD; BPI-3) PCR 29,13 5,83 34,95
Veiste hingamiselundkonna haigustekitajate kompleksuuring (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, veiste koronaviirus, veiste paragripp-3 viirus, veiste respiratoor-süntsütiaalviirus) PCR 115,83 23,17 139,00
Vasikate kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (koronaviirus, rotaviirus, E. coli F5 (K99) ja Cryptosporidium)(roe) agELISE 22,38 4,48 26,86
TSE-d: veiste spongiformne entsefalopaatia (BSE), skreipi, hirvlaste krooniline kurtumustõbi (CWD), naaritsate transmissiivne entsefalopaatia (TME)      
Histoloogiline uuring 46,98 9,40 56,37
Immuunohistokeemiline uuring 209,59 41,92 251,51
MUUD      
Veiste tiinuse määramine  ELISA 8,62 1,72 10,34


Märkused
* vajalik eelnev kokkuleppimine patoloogidega, lisauuringud kokkuleppel
** esmastele analüüsidele lisanduvad vajadusel kinnitavad või täiendavad analüüsid