LAMBAD JA KITSED

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
PATOLOOGILIS-HISTOLOOGILISED UURINGUD      
Lahang* 42,53 8,51 51,03
Lahang koos histoloogilise uuringuga* 55,83 11,17 67,00
Lahang organmaterjali võtmiseks 28,23 5,65 33,88
Parasitoloogiline lahang (loom 4-12 kg) 29,60 5,92 35,53
Histoloogiline uuring 23,48 4,70 28,18
Histoloogiline uuring, TSEd (veiste transmissiivsne spongiformne entsefalopaatia jt ) 46,98 9,40 56,37
Immuunohistokeemiline uuring (transmissiivsed spongiformsed entsefalopaatiad, TSEd)* 209,59 41,92 251,51
BAKTERINFEKTSIOONID      
Aeroobne uuring (patol.materjal) 22,48 4,50 26,97
Aeroobne uuring (tampoon) 15,47 3,09 18,56
Anaeroobne uuring (patol.materjal) 23,08 4,62 27,70
Antibiootikumitundlikkus, kuni 6 diski 9,78 1,96 11,73
Antibiootikumitundlikkus, 7 kuni 12 diski 13,96 2,79 16,75
Brutselloos (Brucella spp.) 56,06 11,21 67,27
Brutselloos (Brucella spp.) PCR 23,58 4,72 28,30
Brutselloos (Brucella spp.) KSR 7,90 1,58 9,48
Brutselloos (Brucella spp.) RBR 1,73 0,35 2,07
Lammaste klamüdioos (Chlamydia abortus) PCR 20,93 4,19 25,12
Chlamydia pecorum PCR 20,86 4,17 25,03
Chlamydiaceae PCR 20,86 4,17 25,03
Chlamydia puutepreparaadis agELISA 27,97 5,59 33,56
Jäärade nakkav epididümiit (Brucella ovis) KSR 8,78 1,76 10,53
Jäärade nakkav epididümiit (Brucella ovis) ELISA 10,28 2,06 12,33
Lammaste nakkav sõramädanik (Dichelobacter nodosus) PCR 25,93 5,19 31,11
Leptospiroos (Leptospira spp. ) (müük ja loomade liikumine) 13,58 2,72 16,30
Leptospiroos (Leptospira spp.) (haigestumine) 22,60 4,52 27,12
Listerioos (Listeria monocytogenes) 19,41 3,88 23,29
Paratuberkuloos (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) ELISA 8,52 1,70 10,22
Paratuberkuloos (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) 75,98 15,2 91,18
Salmonelloos (Salmonella spp.)*** 29,12 5,82 34,94
SEENINFEKTSIOONID      
Mükoloogiline uuring (patol.materjal) 14,98 3,00 17,98
VIIRUSINFEKTSIOONID      
Lammaste katarraalne palavik (bluetongue) PCR 31,37 6,27 37,64
Lammaste katarraalne palavik (bluetongue) ELISA 7,88 1,58 9,45
Lammaste Maedi-Visna / kitsede artriit ja entsefaliit (CAE) ELISA 9,30 1,86 11,16
Maedi-Visna infektsioon 2,93 0,59 3,52
Schmallenbergi viirus PCR 22,47 4,49 26,96
Schmallenbergi viirus ELISA 12,50 2,50 15,00
PARASITAARINFEKTSIOONID      
Parasitoloogiline lahang (loom 4-12 kg) 29,60 5,92 35,53
Cryptosporidium spp. ootsüstid/ Giardia spp. tsüstid (roe) 24,81 4,96 29,77
Ektoparasiidid  11,14 2,23 13,37
Väljarändemeetod (roe ja koed) 8,02 1,60 9,62
Flotatsioonimeetod 7,91 1,58 9,49
Settimismeetod 6,88 1,38 8,25
Kombineeritud meetod: flotatsiooni- ja settimismeetod 12,47 2,49 14,96
McMaster meetod - helmintide munade/ainuraksete ootsüstide arvuline määramine 12,65 2,53 15,18
Natiivpreparaat 5,51 1,10 6,61
Helmintoskoopia 7,93 1,59 9,52
Vereparasiidid (äigepreparaat) 13,00 2,60 15,60
Toksoplasmoos (Toxoplasma gondii) ELISA 10,37 2,07 12,44
TSE-d: veiste spongiformne entsefalopaatia (BSE), skreipi, hirvlaste krooniline kurtumustõbi (CWD), naaritsate transmissiivne entsefalopaatia (TME)      
Histoloogiline uuring 46,98 9,40 56,37
Immuunohistokeemiline uuring*** 209,59 41,92 251,51

 

 

Märkused
* vajalik eelnev kokkuleppimine patoloogidega, lisauuringud kokkuleppel
*** esmastele analüüsidele lisanduvad vajadusel kinnitavad või täiendavad analüüsid