Muud teenused

Uuringu, analüüsi nimetus Proov Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Inglise keelse protokolli väljastamine 1 A4 leht 4,13 0,83 4,96
Inglise keelne protokoll (histoloogiline uuring ning patoanatoomiline diagnoos ja surma põhjus) *    10,50 2,10 12,60
PROOVIDE VAHENDAMINE/TAGASTAMINE        
Proovide saatmine välislaborisse kulleriga (lisandub kulleri tasu) 1  kuni 5 proovi 7,88 1,58 9,46
Proovide (bioloogilise materjali) saatmine välislaborisse erinõuetele vastavas pakendis (lisandub kulleri tasu)   33,65 6,73 40,38
Alkoholi proovide tagastamine kulleriga (lisandub kulleri tasu) ** 1 kuni 5 proovi 7,88 1,58 9,46
MUUD        
Mikroobisolaatide säilitamine -80℃ juures 5 aastat 1 isolaat 10,83 2,17 12,99
Bakterisisolaadi samastamine MALDI-TOF MS 1 isolaat 5,19 1,04 6,23
Matemaatiline mudeldamine toidu säilivusaja määramiseks 1 tund 15,00 3,00 18,00
Nakatamiskatse. Kasvupotentsiaali määramine 3 tootepartii üheaegsel nakatamisel *** toode 682,07 136,41 818,48
Nakatamiskatse. Kasvupotentsiaali määramine 3 tootepartii eraldi nakatamisel *** toode 938,61 187,72 1126,33
Trichinella spp. võrdluskatse materjal ****   123,08 24,62 147,70
Laboritevahelise võrdleva katse materjalid (kvalitatiivne meetod, paneel 10-st proovist) **** paneel 106,18 21,24 127,42
MIKROBIOLOOGILISED SÖÖTMED        
Mikrobioloogiliste valmissöötmete suutlikkus-
näitajate kontroll (tavasöötmed)
sööde 12,12 2,42 14,54
Mikrobioloogiliste valmissöötmete suutlikkus-
näitajate kontroll (pärmide ja hallituste söötmed)
sööde 81,62 16,32 97,94
* ei sisalda väljastatud lahanguprotokolli tõlget
** labor ei vastuta tagastatava proovi ohutuse ja kvaliteedi eest
*** katse sisaldav matemaatilist mudeldamist, toote füüsikali-keemiliste näitajate, mikrobioota määramist ja uuritava mikroorganismi tuvastamist kahes ning arvulist määramist viies ajapunktis
**** teenus on saadaval teatavatel aegadel