Heitvee analüüsid

 Heitvee analüüse teostatakse ainult Saaremaa VTL-is ja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga sõlmitud koostööleppe alusel OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuvas laboris.

Uuritavad näitajad Hind km-ta (EUR) KM (EUR) Hind km-ga (EUR)
Hõljuvaine 15,06 3,01 18,07
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)  22,36 4,47 26,83
Keemiline hapnikutarve (KHT) 25,11 5,02 30,13
Üldlämmastik 28,20 5,64 33,84
Ammooniakaalne lämmastik 9,10 1,82 10,92
Üldfosfor 20,33 4,07 24,39
Fosfaadid 9,33 1,87 11,20
Sulfaadid 9,89 1,98 11,87
pH  5,62 1,12 6,74
Nitraadid 15,30 3,06 18,36
Nitritid 9,96 1,99 11,96
Fenoolid  26,90 5,38 32,28
Lahustunud hapnik 7,30 1,46 8,76
Muda kuivaine sisaldus 10,40 2,08 12,48
Hetvesi- 6. pakett, sealhulgas: 101,46 20,29 121,75
      Hõljuvaine      
      Üldlämmastik      
      Üldfosfor      
      pH      
      Keemiline hapnikutarve (KHT)      
      Bioloogiline hapnikutarve (BHT 7)      
 

 Lisaks analüüsid vee üldanalüüside alt.