Loomahaigused See all >> Vaata kõiki >>

E. coli patogeensusmarkerite määramine

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis on võimalik määrata sigadelt isoleeritud Escherichia coli patogeensusmarkereid uue PCR meetodiga, millega on võimalik tuvastada järgmisi virulentsusfak...
Submitted on T, 10/04/2018 - 14:43