Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Glässeri haiguse tekitaja (Glaeserella parasuis) uuringud

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID

Tekitaja uuringud

Meetod

Metoodika

Osakond

Pasteurellaceae määramine patoloogilises materjalis

BAKT

5DB-TJ-5

Bakterioloogia-patoloogia

Täiendava uuringuna võib määrata isoleeritud tüve antibiootikumitundlikkuse

 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Proovid

Proovivõtutaara
Proovivõtutampoone väljastavad kõik Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi piirkondlikud laborid.

Proovide pakkimine ja märgistus

  • Proovid pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitmekordset pakendit
  • Iga pakend märgistatakse loetavalt.
  • Iga looma proovid pakitakse eraldi kottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine

  • Korjus ja organproovid saadetakse laboratooriumisse külmkehadega lühima võimaliku aja jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis proove säilitatakse +4…+6 °C . Tampooniproovid peaksid olema laboris 48 h jooksul PROOVE MITTE KÜLMUTADA!

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

  • On soovitav, et proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
  • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Bakterioloogiline uuring: 2-4 päeva

ANALÜÜSIMEETODID
Bakterioloogiline uuring: mikrobioloogiline külv, tekitaja tuvastamine ja isoleerimine.
Isoleeritud tekitaja tuvastamine toimub biokeemiliste testidega, kommertsiaalsete identifitseerimissüsteemide abil või MALDI-TOF MS meetodil.

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID
Bakterioloogia-patoloogia osakond. Info telefonil 7 386 120

Koostanud: Age Kärssin
Koostanud:18.09.2020