Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Sigade brutselloos

ANALÜÜSIMEETODID 

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Tekitaja määramine

Brucella spp.

BAKT

5DB-TJ-1

Bakterioloogia-patoloogia

Brucella spp. määramine

Real-time PCR

5MA-TJ-35*

Molekulaaranalüüs

Immunoloogilised uuringud

Brucella spp. vastased antikehad

RBR (RBT)

5DS-TJ-5

Viroloogia-seroloogia

Brucella spp. vastased antikehad

KSR (CFT)

5DS-TJ-3

Brucella spp. vastased antikehad

ELISA

5DS-TJ-39

Brucella spp. vastased antikehad

ELISA

5DS-TJ-47*

* meetod akrediteerimata

Bakterioloogilisel uurimisel tehakse külvid tekitaja isoleerimiseks. Isoleeritud tüve iseloomustatakse seroloogiliste ja biokeemiliste testidega ning kinnitatakse Brucella spp. PCR meetodil. Liigiliseks määramiseks kasutatakse vajadusel allhanget.
Seroloogilisel uurimisel uuritakse esmalt RBR meetodil, kui esinevad kahtlased või positiivsed reaktsioonid, siis tehakse ELISA ja kinnitava analüüsina KSR.


ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Kreutzwaldi 30, Tartu
PS! VTL piirkondlikud laboratooriumid korjuseid ja organproove Tartu laboratooriumisse ei vahenda.

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE
Tuleb arvestada, et tegemist on ohtliku zoonootilise haigustekitajaga!
Proovid laboratoorsete uuringute läbiviimiseks võtab veterinaararst, veterinaarjärelevalveametnik või nende poolt volitatud isik, kes tagab proovide nõuetekohase pakkimise ja transpordi laboratooriumisse ning kaaskirja nõuetekohase täitmise. 
Proovid tuleb loomadelt võtta enne ravi algust. Proovide valik sõltub avaldunud kliinilised tunnustest.
Kui farmis on tegemist haiguskahtlusega, siis võetakse võimalusel proovid vähemalt viielt haigustunnustega loomalt.


Proovid elusloomadelt

 • Tupenõre – tampooniproov võetakse sobivasse transportsöötmesse
 •  Abordi korral looted ja platsenta (või loote maosisu põrn ja kops)
 • Piim
 • Sperma 
 •  Artriidi või hügroomi korral vedelik (punktaat)
 • Vereproov - punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Koeproovid surnud loomadelt 

 • Lümfisõlmed (pea piirkonnast, piimanäärme ja genitaalide piirkonnast)
 • Põrn
 • Tiinel või vastpoeginud emisel emakas ja udar.
 • Kuldil munandid, munandimanused, lisasugunäärmed
 • Maks, neerud ja muutunud koed 


Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
 • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse võimalikult operatiivselt. 

 • Vereproove hoitakse  +4…+6 °C juures. VEREPROOVE MITTE KÜLMUTADA! 
 • Tampooniproove, organproove ja abordi materjaliga proove hoitakse laborisse jõudmiseni +4…+6 °C juures. Kui proovid ei jõua laborisse 12 h jooksul, siis need proovid külmutatakse.

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Koos prooviga saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavat infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL kodulehelt tellimuste vormid alt (kaaskiri sigade proovide uurimiseks).
 • Kaaskirjal peab olema selgelt loetav uuringu põhjus. Loomade haigestumise või suremuse puhul peab kaaskirjal olema infot ilmnenud kliiniliste sümptomite, patoloogiliste muutuste ja haigestumise ulatuse kohta. 

PS! Juhul, kui tegemist on reaalse haiguskahtlusega, siis proovi võtja informeerib laborit proovi(de) saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast. 

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
BAKT: kuni 14 tööpäeva
Real-time PCR: kuni 5 tööpäeva 
ELISA: immunoensüümmeetod
RBR: kuni 5 tööpäeva
ELISA: kuni 5 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
BAKT: bakterioloogiline uuring (tekitaja kultiveerimine, isoleerimine ja samastamine)
Real-time PCR: reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon 
RBR: Rose Bengali antigeenitest (aglutinatsioonireaktsioon)
ELISA: immunoensüümmeetod
KSR: komplemendi sidumise reaktsioon

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Bakterioloogia-patoloogia osakond. Info telefonil 738 6120
 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefonil 738 6121 

Koostanud: Age Kärssin
Koostatud: 01.11.2019