Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Sigade nakkav atroofiline riniit

ANALÜÜSIMEETODID 

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Histoloogiline uuring

HIST

Mikroskoopiline*

Bakterioloogia-patoloogia

Aeroobne külv**

BAKT

5DB-TJ-34*

Pasteurellaceae*** määramine patoloogilises materjalis

BAKT

5DB-TJ-5

Pasteurella multocida toxA geeni määramine***

Real-time PCR

5MA-TJ-80*

Molekulaaranalüüs

* akrediteerimata meetod 
** kui soovitakse bakterioloogilist uuringut Pasteurella multocida ja Bordetella bronchiseptica suhtes, siis märkida kaaskirjal ära haigus või haigustekitajad. Uuringu käigus isoleeritakse tekitajad  ja tuvastatakse need koloonia morfoloogia, biokeemiliste ID testide ja/või MALDI-TOF meetodil.
*** kui soovitakse testida ainult toksilise P. multocida olemasolu, tehakse esmalt külvid selektiivsele agarile, toksigeensus kinnitatakse PCR meetodil.

Histoloogiline uuring tehakse ainult haiguskahtlusel (kliinilise haigestumise ja/või patoloogiliste muutuste korral).

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE
Tuleb arvestada, et B. bronchiseptica ja P. multocida võivad olla zoonootilised!
Elusloomadelt

 • Tampooniproov ninanõrest, kurgumandlitelt

Ühe vatipulgaga võetakse proov mõlemast ninaõõnest või kurgumandlitelt ning pannakse transportsöötmesse (Amies sööde, eSwab vedela Amies söötmega). eSwabi kasutamisel murtakse/lõigatakse vatipulga vars enne söötmesse panemist lühemaks.
 

Koeproovid surnud loomadelt 

 • Kurgumandlid (tekitaja määramiseks)
 • Pea (saadetakse ainult haiguskahtlusel, konsulteerida täpsema proovivõtu osas patoloogidega, tel. 7386123)

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 
 • Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine
Proovid saadetakse laboratooriumisse võimalikult operatiivselt

 • Proove hoitakse laborisse jõudmiseni +4…+6 °C juures. 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Koos prooviga saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavat infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL kodulehelt tellimuste vormid alt (kaaskiri sigade proovide uurimiseks).

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
HIST:     5–10 tööpäeva
BAKT: 2-5 tööpäeva
Real-time PCR: kuni 5 tööpäeva 

ANALÜÜSIMEETODID
HIST:     histoloogiline uuring
BAKT:    bakterioloogiline uuring 
Real-time PCR: reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon 

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Bakterioloogia-patoloogia osakond. Bakterioloogia labor. Info telefonil 738 6120
 • Bakterioloogia-patoloogia osakond. Patoloogia labor. Info telefonil 738 6123
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefonil 738 6121 

Koostanud: Age Kärssin
Koostatud: 11.05.2020