Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Sigade seedetrakti infektsioonide uuringud

Haiguste tutvustused:

 

ANALÜÜSIMEETODID   

(lisaks võib kõhulahtisus esineda ka üldinfektsioonide ja mittenakkavate haiguste korral (nt. mürgistused)). Parasitooside uuringud on eraldi proovivõtujuhendis.

Analüüs

Uurimismaterjal

Meetod

Metoodika

Osakond

Aeroobne külv*

organid, sooled, soolelümfisõlmed

BAKT

5DB-TJ-34**

Bakterioloogia-patoloogia

Anaeroobne külv

5DB-TJ-36**

Brachyspira hyodysenteriae ja B. pilosicoli

tampooniproov

5DB-TJ-48**

Campylobacter jejuni/ C.  coli

5DB-TJ-9

Clostridium spp

organid, sooled, soolelümfisõlmed

5DB-TJ-2

Lawsonia intracellularis

proov soolest***

HIST****

5DH-TJ-21**

Salmonella spp.

roojaproov

BAKT

5DB-TJ-20

(EVS-EN ISO 6579-1:2017)

Salmonella spp.

Real-time PCR

5MA-TJ-15

Molekulaaranalüüs

Yersinia enterocolitica

roojaproov, sooled

BAKT

5DB-TJ-46

Bakterioloogia-patoloogia

Rotaviirus, E. coli F4 (K88) ja F5 (K99) ja Cryptosporidium spp.

roojaproov

agELISA

5DV-TJ-61**

Viroloogia-seroloogia

Sigade tsirkoviirus 2

***

Real-time PCR

5MA-TJ-4**

Molekulaaranalüüs

Sigade tsirkoviirus 2

***

IHC****

5DH-TJ-21**

Bakterioloogia-patoloogia

Sigade tsirkoviirus 2

vereseerum

plasma

ELISA

5DV-TJ-58**

Viroloogia-seroloogia

Transmissiivne gastroenteriit (TGE) või sigade epideemiline diarröa (PED)

roojaproov

ag kiirtest

5DV-TJ-93**

Transmissiivne gastroenteriit (TGE)

vereseerum

plasma

ELISA

5DV-TJ-3

Sigade epideemiline diarröa (PED)

5DV-TJ-84**

* virulentsus ja/või toksiinigeenide määramiseks tehakse esmalt vastavalt tekitajale aeroobne või anaeroobne külv, ning isoleeritakse puhaskultuur.
** akrediteerimata meetod
*** vt. detailid osas „Proovide võtmine, säilitamine ja saatmine“ 
**** uuringule eelneb nn. tavahistoloogia (hematoksüliin-eosiin värving)

Täiendavad uuringud

Analüüs

Uurimismaterjal

Meetod

Metoodika

Osakond

E. coli virulentsusfaktorid F4 (K88), F5 (K99), F18, 987P, F41, STb, STaP, LTB, Stx2e

Isoleeritud kultuur

Konv. PCR

5MA-TJ-75*

Molekulaaranalüüs

Clostridium perfringens toksiinigeenid cpa, cpb ja cpb2

Real-time PCR

 

Monofaasiline Salmonella Typhimurium ja S. Typhimurium

5MA-TJ-70

S. Enteritidis

5MA-TJ-70

Salmonella serotüpeerimine

Serotüpeerimine

5DB-TJ-64

Bakterioloogia-patoloogia

*    akrediteerimata meetod

  • Lisaks on bakteriaalse haigustekitaja esinemisel soovitav ravi planeerimiseks juurde tellida antimikroobsete ainete vastase tundlikkuse määramine. 
  • E. coli virulentsusmarkerite uuringut, Salmonella serotüpeerimist ning baktertekitajate antibiootikumitundlikkuse määramist on võimalik ka tellida varem isoleeritud ja tüvepangas säilitatud tüvedele.

 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE
Hulgihaigestumise korral võtta eraldi proovid 3-5 loomalt.
Korjuse ja organproovide võtmine ning patoloogilis- anatoomilised uuringud on eraldi juhendis.
Bakterioloogiliseks uurimiseks peab võtma proovid võtma enne antibakteriaalse ravi alustamist. 
Viroloogiliseks uuringuks võetakse proov haiguse algstaadiumis.

Proov bakterioloogiliseks uuringuks ja molekulaaranalüüsiks:

  • Roojaproov steriilses konteineris min 30 g.

Proov Campylobacter spp., Clostridium spp ning Brachyspira spp. uuringuks:

  • Tampooniproov roojast Amies transportsöötmes.

Proov viroloogiliseks uuringuks (agELISA):

  • Roojaproov steriilses konteineris min 30 g. Ainult individuaalproovid.

Proov Lawsonia intracellularis uuringuks

  • Niudesoole distaalne osa ileotsekaalklapi piirkonnast ning käär- ja umbsoole proksimaalsest osast (Lawsonia intracellulare).

Proov sigade tsirkoviirus 2 tekitaja määramiseks

  • Proovid ingvinaalsetest ja mesenteriaalsetest lümfisõlmedest ning põrnast, kopsust, maksast, lisaks kurgumandlitest, niudesoolest (Peyeri naastud), tüümusest, vereseerum.

Proov seroloogiliseks uuringuks (ELISA)

  • Vereproov 3-5 ml.

Proovide märgistamine ja kaaskiri 
Proovinõud ja pakendid on väliselt puhtad. Proovid märgistatakse selgelt ja üheselt mõistetavalt. Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL kodulehelt tellimuste vormid alt. Looma täpne vanus on väga oluline.

Proovide laborisse saatmine 
Proovid saadetakse võimalikult kiiresti jahutuselementidega termokastis laborisse. Kuni laborisse saatmiseni hoitakse 2 – 8°C.

ANALÜÜSIMEETODID JA ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG

Meetod

Kirjeldus

Analüüsimise aeg (tööpäevi)

BAKT

bakterioloogiline uuring (külv ja samastamine)

3-7 tööpäeva

HIST

histoloogiline uuring

Kuni 10 tööpäeva

IHC

immunohistokeemiline uuring

Real-time PCR

reaalaja polümeraas-ahereaktsioon

Kuni 5 tööpäeva

ag kiirtest

immunokromatograafiline kiirtest (antigeeni määramine)

ELISA

kaudne immunoensüümmeetod (antikehade määramine)

Konv. PCR

konventsionaalne multipleks polümeraas-ahereaktsioon

Serotüpeerimine

Salmonella serotüpeerimine Kauffmann-White Le Minor skeemi järgi

1-3 tööpäeva

 

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID
Bakterioloogia-patoloogia osakond, kontakt tel. 7386 120 (bakterioloogia labor) ja 7386 123 (patoloogia labor- patoloogilised ja histoloogilised uuringud)
Viroloogia-seroloogia osakond, kontakt tel. 7386 111
Molekulaaranalüüsi osakond, kontakt tel. 7386 121

 

Lisainfo:

Sigade haiguste puhul enamesinevad E. coli virulentsusgeenid 

E. coli virulentsusfaktor

Määratav geen

Võib esineda

Neonataalne diarröa

Võõrutus-järgne diarröa

Tursetõbi

F4=K88 piilid

faeG

+

+

 

F5=K99 piilid

fanA

+

 

 

F6=987P piilid

fasA

+

 

 

F41 piilid

fedA alaühik

+

 

 

F18 (F18ab jaF18ac) piilid

fedA

-

+ (F18ac)

+ (F18ab)

LTb (LTII) termolabiilne enterotoksiin, alaühik B

eltB

+

 

 

STaP (STI) termostabiilne enterotoksiin

estA

+

 

 

STb (STII) termostabiilne enterotoksiin

estB

+

 

 

Stx2e shigatoksiin (verotoksiin)

stx2e alaühik A

 

 

+

 

Clostridium perfingens toksiinigeenide leiu tõlgendamine

Clostridium perfringens toksiin

Määratav geen

Võib esineda

Seostuv haigus

Alfa-toksiin

cpa

Kõigil soojavereliste C. perfringens isolaatidel

Beeta-toksiin

cpb

C. perfringens tüüp C

Neonataalne hemorraagiline ja nekrootiline enteriit

Beeta-2 toksiin

cpb2

C. perfringens tüüp A

Põrsaste neonataalne enteriit (nekrotiseeriv enteriit)

 

Koostatud: 02.01.2020
Koostanud: Age Kärssin