Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Paratuberkuloos

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID   

Tekitaja uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Paratuberkuloosi tekitaja Mycobacterium paratuberculosis määramine

bakterioloogiline uuring

 • roe
 • sooled
 • organmaterjal, lümfisõlmed

5DB-TJ-44

Bakterioloogia-patoloogia

histoloogiline uuring

5DB-TJ-17

 

Antikeha uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Paratuberkuloosi tekitaja Mycobacterium paratuberculosis antikehade määramine

ELISA

 • seerum

5DS-TJ-25

Viroloogia-seroloogi

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM

Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Bakterioloogiliseks uuringuks tekitaja tuvastamiseks

Elupuhuselt:

 • pärasoole limaskesta kaabe;
 • pärasoolest võetud roojaproov (ca 40-50 g).

Bakterioloogiliseks ja histoloogiliseks uuringuks tekitaja tuvastamiseks

Surma järgselt:

 • niudesoole kaudaalsest osast võetud soole tükk (ca 10-15 cm) ligeerituna mõlemast otsast, niude- ja umbsoole ülemineku piirkonnast võetud soole tükk. Kui muutused esinevad soolte muudes osades, võtta proovid vastavast kohast;
 • mesenteriaalsed lümfisõlmed;
 • koetükid maksast ja põrnast.

Proovide võtmine seroloogiliseks uuringuks antikehade määramiseks

 • Vereproov võetakse punase korgiga seerumkatsutis (ilma lisandita). Proovi kogus vähemal 3 ml.

Proovide pakkimine ja märgistus

 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine

 • Bakterioloogiliseks uuringuks saadetavad proovid toimetatakse laborisse jahutatult külmkehadega termokastis. Kui materjali ei ole võimalik 24 h jooksul laboratooriumisse toimetada, tuleks see külmutada. 
 • Histoloogilise uuringu jaoks vt. proovivõtujuhendid- Põllumajandusloomade korjuste ja loomadelt võetud organmaterjali uurimine
 • Vereproovid toimetatakse laborisse võimalikult kiiresti, ideaaljuhul 4-6 tunni jooksul (kuid mitte hiljem kui 24 h peale proovi võtmist). Kui proovide kohene transport ei ole võimalik, siis säilitatakse proove +4…+6 °C juures. PROOVE MITTE KÜLMUTADA! 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Bakterioloogiline uuring: kuni 6 kuud
ELISA: kuni 5 tööpäeva
Histoloogiline uuring: kuni 10 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
Bakterioloogiline uuring: tekitaja  isoleerimine ja identifitseerimine
Histoloogilise uuring: koelõikude uurimine muutuste hindamiseks; erivärving happekindlate bakterite visualiseerimiseks
ELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Bakterioloogia-patoloogia osakond. Info telefonil 738 6120
 • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687

Koostatud: Triin Tedersoo
Koostanud: 28.11.2019