Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Linnugripp ja Newcastle`i haigus

Haiguste tutvustused:

 

ANALÜÜSIMEETODID 

Tekitaja uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Lindude gripi viiruse (M, H5, H7 ja/või N1 geenide) määramine

Real-time RT-PCR

 

 • Lindude organid: kopsud ja trahhea
 • Kloaagi-tampooniproov
 • Allantoisi vedelik

 

5MA-TJ-63

Molekulaaranalüüs

Lindude gripi, sigade gripi ja hobuste gripi  M geeni määramine

5MA-TJ-67*

Lindude gripi viiruse N8 geeni määramine

5MA-TJ-71*

Lindude gripi viiruse N6 geeni määramine

5MA-TJ-89*

Lindude paramüksoviirus-1 (APMV-1) ehk Newcastle haiguse viiruse L geeni määramine

 • Lindude organid: kops, neer põrn, aju, maks süda, soolestik
 • Kloaagi-tampooniproov
 • Allantoisivedelik

 

5MA-TJ-3

Lindude Newcastle viiruse patotüpiseerimine

Konventsionaalne RT-PCR ja sekventsanalüüs

 • Newcastle viiruse L geeni suhtes positiivseks määratud proovi RNA

5MA-TJ-10*

Lindude gripi viiruse patotüpiseerimine

 • Lindude gripi viiruse M geeni suhtes positiivseks määratud proovi RNA

5MA-TJ-12*

Newcastle haiguse viiruse isoleerimine ning identifitseerimine

Viiruse isoleerimine (VI) ja identifitseerimine

 • Ninanõre
 • Trahhea nõre
 • Kloaagitampooniproov
 • Organite suspensioon

 

5DV-TJ69

Viroloogia-seroloogia

 

Lindude gripi viiruse isoleerimine ning identifitseerimine

5DV-TJ-70

 * meetod akrediteerimata 

Antikeha uuringud

Meetod

Uurimismaterjal

Metoodika

Osakond

Lindude gripi viiruse vastaste antikehade määramine 

Hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HAI) testiga

 • Seerum
 • Plasma.

 

5DV- TJ65

Viroloogia-seroloogia

 

Lindude gripi viiruse vastaste antikehade määramise 

ELISA

5DV- TJ66

Newcastle ´i haiguse viiruse vastaste antikehade määramine

HAI

5DV- TJ67

Newcastle ´i haiguse viiruse vastaste antikehade määramine

ELISA

5DV- TJ68

Analüüsimeetod viiruse tuvastamiseks (VI ja/või PCR) valitakse sõltuvalt uuringu eesmärgist. Haiguskahtluse ja/või ebaselge uurimistulemuse puhul teostatakse alati ka viiruse tuvastamise teise analüüsimeetodiga.                                                                                                                                                             

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE
Proovide võtmine teostatakse võimalikult puhtalt.

Surmajärgselt võetavad proovid 

 • Trahhea tampooniproov, kloaagi tampooniproov
 • Organproovid: ajukude, trahhea, kops, põrn, maks ja seedetrakt. 

Elupuhuselt võetavad proovid 

 • Igalt uuritavalt linnult võetakse proov steriilse tampooniga ja pannakse katsutisse.
 • Koondada võib viie linnu tampooniproovid ühte katsutisse.
 • Trahhea tampooniproov, kloaagi tampooniproov või roojaproov. 
 • Tampooniproovid võtta steriilse tampooniga, panna katsutisse. 

Proovivõtu tampoone väljastab Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi Tartu labor. 

Proovide pakkimine 

 • Iga linnu proovid pakkida eraldi puhtasse taarasse (nt plastkott, võimalusel kasutada soonsulguriga (minigrip) või traadiga suletavat plastkotti). 
 • Sooled ja seedetrakti sisu pakkida eraldi taarasse, et välistada nende kokkupuudet siseorganitega.
 • Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. 
 • Iga pakend märgistatakse loetavalt. 

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine

 • Organproovid ja korjused toimetatakse laborisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui proovide kohene transport ei ole võimalik, siis säilitatakse proove +4…+6 °C juures maksimaalselt 2 päeva või pikemaajaliselt -20 °C juures. 
 • Tampooniproovid toimetatakse laborisse lühima võimaliku aja jooksul. Kui proovide kohene transport ei ole võimalik, siis säilitatakse proove +4…+6 °C juures. 

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

 • Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL-i kodulehelt tellimuste vormid alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

ANALÜÜSI TEOSTAMISE AEG
Real-time RT-PCR: kuni 5 tööpäeva 
Konventsionaalne RT-PCR ja sekventsanalüüs: kuni 10 tööpäeva
VI ja identifitseerimine: kuni 21 päeva
HAI: kuni 14 tööpäeva
ELISA: kuni 5 tööpäeva 

Epideemia puhangu tingimustes võivad analüüside teostamise ajad pikeneda.

ANALÜÜSIMEETODID
Real-time RT-PCR: reaalaja pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsioon 
Konventsionaalne RT- PCR ja sekventsanalüüs: konventsionaalne pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsioon ja sekventsanalüüs
VI ja identifitseerimine: viiruse isoleerimine ja identifitseerimine
ELISA: ensüüm-immuunsorbtsiooni meetod
HAI: hemaglutinatsiooni inhibitsiooni test

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID 
•    Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 või 50 66 687
•    Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121 
     
Koostatud: 18.12.2019
Koostanud: Triin Tedersoo