Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Mareki haigus

Haiguse tutvustus:

 

ANALÜÜSIMEETODID     

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Mareki haiguse viiruse DNA tuvastamine

Real-time PCR

5MA-TJ-88*

Molekulaaranalüüs

* meetod akrediteerimata

Analüüsid viiruste täpsemaks iseloomustamiseks

Analüüs

Meetod

Metoodika

Osakond

Mareki haiguse viiruse genoomi iseloomustamine

Sekveneerimine

5MA-TJ-88*

Molekulaaranalüüs

* meetod akrediteerimata

Täiendav sekventsanalüüs teostatakse vajadusel isoleeritud/tuvastatud viiruse täpsemaks geneetiliseks iseloomustamiseks (s.h vaktsiini või virulentse tüve eristamine) ning epidemioloogia selgitamiseks.


ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM

Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Surmajärgselt võetavad proovid 

Hiljuti surnud või hukatud lind tervikuna, suled (vähemalt 5 tk värskelt tõmmatud kontuur- või lennusuled) või kasvajate olemasolul kasvaja kude. Eelmiste puudumisel on sobivaks alternatiiviks põrn.

Elupuhuselt võetavad proovid 

Suled (vähemalt 5 tk värskelt tõmmatud kontuur- või lennusuled).

Proovide pakkimine 

  • Iga linnu proovid pakkida eraldi puhtasse taarasse (nt plastkott, võimalusel kasutada soonsulguriga (minigrip) või traadiga suletavat plastkotti), sulgeda korralikult ning markeerida. 
  • Põrna ja kasvajate proovid pakkida eraldi taarasse, et välistada nende kokkupuude siseorganitega. 

Proovide märgistamine ja kaaskiri 

Proovid märgistatakse selgelt ja üheselt mõistetavalt. Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav tellimuste vorm, mille leiab VTL-i kodulehelt kaaskirjade alt. 

Proovide laborisse saatmine 

  • Suleproovid toimetatakse laborisse 4-6 tunni jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis säilitatakse suleproove +4…+6 °C juures ning transporditakse need laborisse 24 tunni jooksul.  
  • Organ- ja kasvajaproovid ning korjused toimetatakse laborisse 4-6 tunni jooksul. Kui kohene transport ei ole võimalik, siis säilitatakse organproove +4…+6 °C juures või külmutatakse -20 °C juures ning transporditakse need laborisse 24 tunni jooksul.

 

ANALÜÜSI TEOSTAMISE AEG

Konventsionaalne PCR: kuni 5 tööpäeva 
Genotüpiseerimine sekveneerimise teel: kuni 2 nädalat

ANALÜÜSIMEETODID

Konventsionaalne PCR (polümeraasi ahelreaktsioon).
Vajadusel täiendava analüüsina genotüpiseerimine sekveneerimise teel.

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID 

  • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121 
  • Viroloogia-seroloogia osakond. Info telefonil 738 6111 

     

Koostatud: 30.09.2020
Koostanud: Triin Tedersoo