Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Loomakasvatushoonest Salmonella sp. analüüsiks pinnaproovide võtmine puhastamise ja desinfitseerimise kontrolliks

Juhend põhineb EVS-EN ISO 13307:2013 standardil.

ANALÜÜSIMEETODID                                                                                                       

Uuring

Meetod

Metoodika

Osakond

Salmonella spp.

bakterioloogiline

EVS-EN ISO 6579-1:2017  (5DB-TJ-20)

Bakterioloogia-patoloogia

EVS-EN ISO 6579-1:2017

Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

EVS-EN ISO 6579-1:2017

Saaremaa Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

EVS-EN ISO 6579-1:2017

VTL Toidumikrobioloogia Rakvere üksus

Salmonella spp.

real-time PCR

5MA-TJ-15

Molekulaaranalüüs

Täiendavad analüüsid (positiivse uurimistulemuse korral)

Tekitaja

Meetod

Metoodika

Osakond

Salmonella spp. serotüpeerimine

Serotüpeerimine

5DB-TJ-64

Bakterioloogia-patoloogia

S. Typhimurium ja monofaasiline S. Typhimurium

real-time PCR

5MA-TJ-70

Molekulaaranalüüs

S. Enteritidis

5MA-TJ-70

 

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM
Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

 • Proovid võtab koolitatud proovivõtja
 • Kui proovivõtt toimub loomakasvatushoonest vahetult desojärgselt, lastakse enne proovivõttu kõigil pindadel kuivada, et väheneks desoaine mikrofloorat pidurdav mõju.
 • Kuivadelt pindadelt võetakse pinnaproovid niisutatud proovivõtuvahenditega.
 • Näited kohtadest, kust proove võtta: 

Seinte ja põrandate pinnad, jooturid, sööturid, pesakastid, vaheseinad, liigutatavad vahendid näiteks kaalud, ventilatsioonikanalid, kandurid, eendid, kontrollpaneelid, eesruumid või teenindusruumide põrandad. Kui konveiersüsteem läbib puuris peetavate munakanade hoonet, siis võtta proovid ka konveiersüsteemilt.

Proovivõtuks vajalikud vahendid 

 • Proovivõtuvahendid: proovivõtusokkide paar või kangaslapp (või abrasiivne käsn)
 • Niisutusvedelik proovivõtuvahendite niisutamiseks (kui kahtlustatakse desoaine vahetut mõju proovi analüüsitulemusele, siis kasutatakse suuremat kogust puhverdatud peptoonvett (225 ml proovi kohta) või neutraliseerivat lahust).
 • Proovivõtukonteiner

Muud vahendid: ühekordsed kindad, proovivõtusokkide kasutamisel lisaks ühekordsed kilesaapad, veekindel marker, kaaskiri, kirjutusvahend, plastikkotid proovi täiendavaks pakkimiseks, jahutuselementidega termokast.

Proovivõtulapiga (käsnaga) pinnaproovi võtmine
Pannakse kätte puhtad kindad ning seejärel hõõrutakse aktiivselt proovivõtulapiga valitud pindasid. Proovivõtt peaks hõlmama kõiki välja valitud pindu ja proovivõtupind peab olema vähemalt 1 m2. Soovitav on kasutada lapi mõlemat poolt, et proov saaks võetud võimalikult suurelt pinnalt. Kui on vaja proove võtta raskesti ligipääsetavatelt pindadelt, võib kangaslapi mähkida steriilse ühekordselt kasutatava puuspaatli või mõne muu steriilse instrumendi (korduskasutatavad vahendid on steriilitud kuumusega, või desoainega, mille kasutamine ei jäta jääke). Mitmes tsoonis proovi võtmisel vahetada kindaid ja võtta uus proovivõtulapp.

Proovivõtusokkidega pinnaproovi võtmine
Proovivõtukohas pannakse jalga kilesaapad, neile tõmmatakse peale niisutatud proovivõtusokid. Niisutamine toimub kas proovivõtusokkidele niisutusvedelikku peale valades või niisutatakse neid eelnevalt niisutusvedeliku konteinerisse asetades. Võetakse esinduslik proov, kõndides näiteks lindlas vähemalt 100 sammu hoone kohta. Järgmises tsoonis proovi võtmisel vahetada kindaid, kilesaapaid ja panna jalga uued proovivõtusokid.
Vajadusel saab proovisokke kasutada ka käsitsi muudelt pindadelt proovide võtmiseks.

 • Proovivõtusokkide paar või üks kangaslapp panna kohe pärast proovivõttu 225 ml puhverdatud peptoonveega anumasse (mis on parim viis proovi omaduste säilitamiseks).
 • Kui eeldatavalt ei jõua proovid 24 h jooksul Tartu laborisse, on soovitav kasutada proovide eelniisutamiseks neutraliseerivat lahust.

Proovivõtuvahendite ja niisutusvedelike tellimiseks palume võtta ühendust Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga Tartus (helistada bakterioloogia-patoloogia osakonda, telefon 7 386 120), samuti leppida kokku proovide saabumise aeg.

Proovide pakkimine ja märgistus
Puhtad, korralikult suletud ja korrektselt märgistatud konteinerid pakitakse kilekotti, soovivalt on lisada sinna absorbeerivat materjali (näiteks paberkäterätik). Proovid asetada jahutuselementidega termokastidesse, et tagada vastavus ettenähtud säilitustingimustele: 2º-10º C juures. 
Kaaskiri on leitav VTL kodulehel tellimuste vormid alt, täidetakse nõuetekohaselt. Lisatakse info, et proov on võetud puhastamise ja deso kontrolli eesmärgil. Kui kasutatakse neutraliseerivat lahust, tuleb see märkida kaaskirjale. Mitme proovi korral märkida, kas laboratoorium uurib proove koondproovina või eraldi. Oluline on kirjutada kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg. 

Proovide säilitamine ja transport
Proovid saadetakse laborisse lühima võimaliku aja jooksul, jahutuselementidega termokastis, mis tagab mikroobide eluvõimelisuse. Deso järgselt võetud proov puhverdatud peptoonveega anumas peab jõudma Tartu laborisse 24 h jooksul. 
Vt.

 

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG
Bakterioloogiline: 4–7 tööpäeva
Real-time PCR: kuni 5 tööpäeva 
Serotüpeerimine: 1–3 tööpäeva

ANALÜÜSIMEETODID
Bakterioloogiline: tekitaja mikrobioloogiline tuvastamine
Real-time PCR: reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon
Serotüpeerimine: Salmonella isolaadi antigeenne iseloomustamine Kauffmann–White klassifikatsiooni järgi 

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

 • Bakterioloogia-patoloogia osakond. Info telefonil 738 6120
 • Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefonil 738 6121 

Koostanud: Age Kärssin
Koostatud: 07.01.2020