Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Tellimuste vormid

Blanketid on MS Word doc  ja pdf formaadis.
NB! Kui uuringute eest ei tasu analüüside tellija, siis palun lisada kaaskirjale maksja andmed.

 

Ehhinokokk-paelusside uuringuks rebastel (MEmE projekt) word logo pdf
Ehhinokokk-paelusside uuringuks koertel (MEmE projekt) word logo pdf
Kalahaiguste uurimiseks word logo pdf
Lindude proovide uurimiseks salmonelloosile ingl. k (Sample submission form) word logo pdf
Loomade nimekiri word logo pdf
Marutaudi uuringuks word logo pdf
Mastiidi tekitajate määramiseks word logo pdf
Mesila proovide uurimiseks word logo pdf
Muu patoloogilise materjali uurimiseks word logo pdf
Salmonella esmatasandilt uurimiseks word logo pdf
Sigade Aafrika katku uurimiseks metssigadel word logo pdf
Sigade proovide uurimisteks (nimekiri lehel 2) word logo pdf
Tapajärgse vetkontrolli käigus võetud proovide uurimiseks word logo pdf
Trihhinella proovide uurimiseks (farmis peetavad loomad) word logo pdf
Trihhinella proovide uurimiseks (ulukid) word logo pdf
Trihhinella spp täiendavaks või kinnitavaks uuringuks word logo pdf
Ulukite nimekiri word logo pdf
Veiste vere ja piimaproovide uurimiseks (RLTP ja loomade liikumine sh müük) word logo pdf
Vere ja piimaproovide uurimiseks loomahaigustele word logo pdf