Loomakorjuste ning organmaterjali uurimine Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis

 
29.10.2019
 
Loomakorjuste ja loomadelt võetud organmaterjali uuringuid haiguste diagnoosimiseks, surma- või hukkumise põhjuste selgitamiseks teostatakse ainult Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi Tartu laboratooriumis (Kreutzwaldi 30, Tartu).
 
VTL-i piirkondlikud laboratooriumid loomade korjuseid Tartu laborisse vahendamiseks vastu ei võta.  VTL Tartu laborisse transpordi organiseerib loomaomanik või loomaarst, ohtlike haiguste kahtluse korral veterinaarteenistus.
 
Saatja informeerib loomakorjuse saatmisest labori bakterioloogia- patoloogia osakonda ette. Sellega tagatakse, et uurimiseks saadetakse õige proovimaterjal ning seda hoitakse enne laborisse jõudmist nõuetele vastavalt. 
 
Laboris on võimalik uurida lemmikloomade, lindude ja põllumajandusloomade korjuseid (kuni ühe kuu vanuse veise ja hobuse korjust, kuni 6 kuu vanuse lamba või kitse  korjust või kuni 2 kuu vanust siga).
 
Suuremate loomade ning hulgisuremuse korral korjuseid laborisse ei saadeta, korjustelt võtab laboratoorseteks uuringuteks organmaterjali loomaarst. 
 
Marutaudi uuringuks saadetakse laborisse üldjuhul looma pea; veise, hobuse ja teiste suurte loomade puhul aju.
 
Proovivõtujuhendid korjuste ja organmaterjali patoloogilis-anatoomiliseks uuringuks:
Lemmikloomade korjuste ja lemmikloomadelt võetud organmaterjali uurimine
Põllumajandusloomade korjuste ja loomadelt võetud organmaterjali uurimine 
Lindude korjuste ja lindudelt võetud organmaterjali uurimine

 
Lisainfo
Bakterioloogia-patoloogia osakond, patoloogia labor, telefon 738 6123 (kui ei vasta, siis 738 6120, bakterioloogia labor)

37