Algas Euroopa Liidu poolt rahastatav Horisont 2020 projekt sigade Aafrika katku vaktsiini välja töötamiseks.

 

18.-19. novembril 2019.a. toimus Madriidis EL Horisont 2020 projekti VACDIVA (A safe DIVA vaccine for African Swine Fever control and eradication) avakoosolek. Projekti eesmärk on töötada välja efektiivne ning ohutu vaktsiin sigade Aafrika katku vastu nii kodu- kui metssigadele. 

Projekti raames teostatav teadus- ning uurimistöö viiakse läbi kolmeteistkümne riigi partnerite poolt. Partneritest kaks on rahvusvahelised (OIE ja EL) sigade Aafrika katku referentlaboratooriumid Hispaaniast, üheksa taudistunud EL liikmesriikide riiklikud referentlaboratooriumid või juhtivad teaduskeskused (Portugal, Holland, Saksamaa, Itaalia, Ungari, Tšehhi, Leedu, Läti, Eesti) ning kolm muude taudistunud riikide (Venemaa, Hiina, Keenia) juhtivad teadusinstituudid. Lisaks on partneriks kaks rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtet, kes arendavad ning toodavad vaktsiine ning diagnostilisi teste (Holland, Hispaania). 

Projekti juhtpartner on Centre for Veterinary Health Surveillance (VISAVET) of the Complutense University of Madrid (UCM) Hispaaniast. Projekti juhib professor José Manuel Sánchez-Vizcaíno, kes on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert sigade Aafrika katku alal. Eestist on projekti partneriks Veterinaar- ja Toidulaboratoorium.

Projekti välise nõuandva kogu (External Advisory Board) liikmeid on oma ala tunnustatud eksperdid ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad (University of Lisbon, Medical Agency, STAR‐IDAZ IRC/OIE, FAO, Cornell University, Iowa University, European Pig Producers Association, International Council for Game and Wildlife Conservation CIC).

VACDIVA projekt algas oktoobris 2019 ning lõpeb septembris 2023. Projekt on rahastatud EL Horisont 2020 teadus ja innovatsiooni programmist 10 miljoni euroga. 

Projekti avakoosolekul toimusid arutelud projekti käivitamiseks ning läbiviimiseks oluliste tehniliste ning sisuliste küsimuste üle. Käsitleti sigade Aafrika katku alast hetkeolukorda maailmas, räägiti projekti kaasatud viirusisolaatidest ning vaktsiini prototüüpidest, kavandatavatest eksperimentidest ning teostatavatest uuringutest. Koosoleku raames toimus projekti üldkogu (General Assembly), kuhu kuuluvad kõigi partnerite esindajad. 

 

Lähemate nädalate jooksul avatakse projekti kodulehekülg, kus on leitav põhjalikum informatsioon projekti kohta.

VacdivaFunded by European

 

Imbi Nurmoja

direktori asetäitja loomahaiguste alal

tel 7386 126; 51 55 026

e-post: imbi.nurmoja@vetlab.ee

 

Vacdiva meeting

Vacdiva kickoff

37