Veterinaar- ja Toidulaboratoorium osaleb Eesti Teadusagentuuri RITA programmist rahastatavas uuringus „Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise võimalused“

Nii Eestis, Euroopas kui ka kogu maailmas on esile kerkinud probleem, et seni loomadel ja inimestel infektsioonide puhul edukalt kasutatud antibiootikumid enam ei toimi. Sellist mikroorganismide vastupanuvõimet antimikroobsete ainele toimele nimetatakse lühidalt mikroobide resistentsuseks (AMR). Mikroobide vastupanuvõime kujunemisele võivad kaasa aidata näiteks probleemid infektsiooni diagnoosimisel, vale ravimivalik, samuti ravimi annuse või manustamisviisi, -intervalli või -kestuse valik või keskkonna kaudu levivate resistentsete mikroobide või nende vahendatud resistentsusgeenide levik või keskkonda sattunud ravimijäägid.

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium osaleb uurimisprojektis koos Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlastega. Tegemist on Eesti Teadusagentuuri (ETAg) korraldatava RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga “Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise võimalused“. Uuringu eesmärgiks on välja töötada uudsest „Üks tervis“ põhimõttest lähtuvad teaduslikel alustel põhinevad soovitused riigi AMRi käsitleva poliitika kujundamiseks ning AMRi leviku vähendamiseks, samuti leida võimalusi, mis aitaks tõkestada antibiootikumiravile allumatute mikroobide levikut ning resistentsuse teket.

Uuringu raames viib VTL läbi laboranalüüse ja kogub isolaate edasisteks molekulaaranalüütilisteks uuringuteks.

Uuring toimub kolme aasta jooksul, aastatel 20192021.

Projekti koduleht: https://sisu.ut.ee/amr/amr-rita

 

Epp Moks

Bakterioloogia-patoloogia osakonna juhataja

Tel 7386 139

e-post: epp.moks@vetlab.ee

 

 

 

37