Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) on avaldanud 2018. aasta antibiootikumiresistentsuse (AMR) seire raporti.

Igal aastal avaldab EFSA ja ECDC koondraporti, et vaadelda AMR hetkeseisu inimestel, loomadel ja toidus esinevatel bakteritel. 3. märtsil  2020 on avaldatud 2018. aasta andmed.

Salmonella ja Campylobacter  isolaatidel on leitud resistentsuse suurenemist tsiprofloksatsiini suhtes, mis on esimese valiku antibiootikumiks nende haigustekitajate põhjustatud infektsioonide puhul inimestel. Kõrge tsiprofloksatsiini suhtes resistentsete tüvede osakaal esines lindudelt isoleeritud Salmonella ja Escherichia coli tüvedel.

Viimased andmed näitavad, et  inimestelt, loomadelt ja toidust isoleeritud Salmonella isolaatidest suur osa on multiresistentsed, mis tähendab resistentsust kolme või enama antimikroobse aine suhtes. https://bit.ly/3ambIOc

The European Union Summary Report on Antimicrobial Resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2017/2018. EFSA Journal 2020;18 (3):6007, 166 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6007 

Lisainfo

Age Kärssin, e-post: age.karssin@vetlab.ee;

37