Üleeuroopaliste AMR seirete tulemuste visualiseerimiseks on Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) loonud uue interaktiivse tööriista.

Uus AMR taseme visualiseerimise tööriist võimaldab kuvada 2018. aastal erinevatest seireproovidest isoleeritud Salmonella, Escherichia coli ja Campylobacter spp. tüvede üleeuroopalise seire andmeid.

Uus tööriist on interaktiivne ning sellega saab hõlpsasti valida sihtmikroobide resistentsuse andmed kas üksiku riigi või üksiku antibiootikumi  kaupa ning vaadelda tulemusi diagrammina. Samuti on võimalik võrrelda seiresse kuuluvate sihtmikroobide antimikroobsete vastaste ainete resistentsuse taset uuringusse kuulunud loomaliikidel (munakanad, broilerid, kalkunid)  ja inimestel.

Link AMR visualiseerimise tööriistale: https://bit.ly/385C2dU

Kasutamise õpetus:

https://assets.adobe.com/public/ab57e4a9-56d3-4027-49e1-4952814819e4/AMR_Tutorial%20GIF_EFSA.gif 

Info on saadaval ka EFSA ja ECDC Twitteri lehtedel @EFSA_EU ja @ECDC_EU

Tööriistaga on võimalik on vaadata ka 2015., 2016. ja 2017. aasta andmeid.

Lisainfo

Age Kärssin, e-post: age.karssin@vetlab.ee; telefon: 7386116.

37