COVID-19 ja lemmikloomad

Koroonaviirused kuuluvad Coronaviridae sugukonda. Alfa-ja beeta-koroonaviirused nakatavad tavaliselt imetajaid, gamma- ja delta- koroonaviirused nakatavad tavaliselt linde ja kalu.

Alfa-koroonaviiruste hulka kuuluvad nii koertel kergekujulist kõhulahtisust põhjustav koroonaviirus kui ka kasside nakkuslikku peritoniiti (FIP, feline infectious peritonitis) põhjustav kasside koroonaviirus. Need koroonaviirused ei ole seotud hetkel leviva koroonaviiruse puhangutega.

Beeta-koroonaviiruste hulka kuulub hetkel maailmas COVID-19 puhanguid põhjustav SARS-Cov-2, mis on geneetiliselt sarnane SARS koroonaviirusele (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus). Enne SARS-Cov-2 tuvastamist oli teada kuus inimeste nakatumisel respiratoorset haigestumist põhjustavat koroonaviiruse tüve, sealhulgas ka SARS-CoV (tuvastatud 2002/2003) ja MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus, tuvastatud 2012). SARS-CoV-2 on geneetiliselt enam sarnane SARS-CoV viirusele kui MERS-CoV, kuid mõlemad pärinevad algselt nahkhiirtelt.

Siiani pole tõendeid, et loomad oleksid viiruse reservuaar-peremehed ja edasised uuringud selles osas kestavad.

Kõige värskem info loomade seotuse kohta COVID-19-ga:

Kõige värskemat infot ja soovitusi COVID-19 kohta inimestel võib leida:

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium COVID-19 uuringuid loomadel ei teostata.

Lisainfo:

Triin Tedersoo, e-post: triin.tedersoo@vetlab.ee; telefon: 7386122

37