Proovide analüüsimine Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis

16.03.2020

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis jätkub tavapärane proovide vastuvõtt nii toidu nõuetekohasuse hindamiseks (Tartus, Tallinnas, Rakveres ja Kuressaares) kui ka loomahaiguste laboratoorseks uurimiseks (Tartus). Vastu võetakse ka jahimeeste poolt võetud organi- ja vereproovid ning proovid, mida soovitakse analüüsida loomahaiguste suhtes.

Proovide vastuvõtus palume järgida kehtestatud juhiseid  ja vältida haigustunnustega isikutel laborisse saabumist. Samuti palume proovid tuua laborisse koos eeltäidetud kaaskirjaga.

Muudatustest laborite töökorralduses anname jooksvalt teada kodulehel.

40