Alates 15.06.2020 asub Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktorina tööle Heli Reinet

„Veterinaar- ja Toidulaboratoorium seab sihiks kaasaegsel teadusel ja tehnoloogial põhineva laboriteenuse pakkumise ning tunnustatud teadmus- ja arenduskeskuseks kujunemise. Tänaseks saavutatud ekspertvõimekus lubab olla usaldusväärne koostööpartner  riiklikele pädevatele asutustele, Euroopa Liidu keskasutustele (EFSA, ECDC, EL referentlaborid), poliitikakujundajatele ja põllumajandus- ning toidutootjatele.  Valitud strateegia ellu viimisel saavad määravaks kaasamine, avatus ja uuendusmeelsus.“

Heli Reinet lõpetas Tartu Ülikooli füüsika- keemiateaduskonna 1990. aastal, töötas keemiaõpetajana (1990-1995) ning on õppinud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas strateegilist juhtimist avatud ülikooli magistriõppes (2008-2012).  Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis  asus ta keemikuna tööle aastal 2000, juhtis sama asutuse keemia osakonda (2004-2005) ning  kuni tänaseni töötas direktori asetäitjana toiduohutuse alal. 

Lisaks on Heli Reinet tegutsenud eksperdina toiduvaldkonna rahvusvaheliste projektide juures, osalenud Euroopa referentlaborite võrgustike töös ning olnud kaasatud Euroopa standardiorganisatsioonide tegevusse. 

15.06.2020
 

40