Kompleksuuring veiste respiratoorhaiguste tekitajate kiireks tuvastamiseks on loomaomanike poolt hästi vastu võetud

Uudne veiste respiratoorhaiguste uuringumeetod on loomaomanike ja loomaarstide poolt hästi vastu võetud. See annab vaid paari päevaga vastuse, missugune haigustekitaja võib karjas loomade haigestumist põhjustada. Lisaks on uurimismeetodi eeliseks, et proovi saab loomalt võtta elupuhuselt ning enamasti piisab selleks ninanõre tampooniproovist.

VTL poolt pakutav kompleksuuring võimaldab samaaegselt tuvastada järgmisi respiratoorsete infektsioonide tekitajaid veistel:
1.    veiste koronaviirus;
2.    veiste respiratoorne süntsütiaalviirus (BRSV);
3.    veiste paragripiviirus 3 (BPIV-3);
4.    Mycoplasma bovis (M. bovis);
5.    Histophilus somni (H. somni);
6.    Pasteurella multocida (P. multocida);
7.    Mannheimia haemolytica (M. haemolytica).

Tabel. Väljavõte VTL-s 2020.aastal teostatud uuringute tulemustest

Proovi liik

Loomade arv

Veiste koroona-viirus

BRSV

BPIV-3

M. bovis

H. somni

P. multocida

M. haemolytica

Kõik negatiivsed

Süvaneelu

135

32

0

3

12

22

69

28

44

Ninanõre

2

0

0

0

0

0

1

1

1

Kopsu

2

2

0

0

0

0

1

1

1

Bronhiaal lavaaž (BAL)

1

1

0

0

0

1

1

1

0

KOKKU

140

35

0

3

12

23

72

31

46

Uuringuid viiakse läbi VTL Tartu laboratooriumis, Kreutzwaldi 30, Tartu

Lisainfo:
Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefoni 738 6121

Proovivõtu juhend

 

37