Ootame kütte ja koeraomanikke rebaste ja koerte ehhinokokk-paelusside üle-euroopalises uuringus osalema

2020. aastal toimub proovide kogumine ehhinokokk-paelusside uuringuprojekti jaoks.
Ehhinokokk-paelussid on ohtlikud zoonootilised parasiidid. Inimesed võivad nakatuda ehhinokokk-paelusside munadega ning parasiidi vahevormi arenemisel siseorganites raskelt haigestuda.

Uuringus osalemine on vabatahtlik ning selle eest kogujale tasu ei maksta.
Proovid:

  • kütitud rebased (värsked korjused)
  • roojaproovid koertelt. Valimisse sobivad koerad,kellel on võimalus liikuda looduses ja kes võivad süüa närilisi või kellel on võimalus toituda koduloomade või uluksõraliste siseorganitest (sh jahikoerad, maakodude koerad/maapiirkondades elavad koerad, majapidamiste juures hulkuvad võõrad koerad). Viimasest ussitõrjest võiks olla möödas enam kui üks kuu (kui omanik on teada).

Proovid on vajalikud:

  • levimuse määramiseks rebastel ja koertel - parasiidi lõpp-peremeestel. uuemate andmete kogumine, mida saab kasutada ka nakatumisriski hindamisel.
  • kogutud proove kasutatakse uurimismetoodikate ühtlustamise eesmärgil, lisaks saadakse uusi     molekulaarepidemioloogilisi andmeid parasiidi kohta.

Lisaks kasutatakse kogutud proove uuringuteks teistele haigustekitajatele:

  • haigustunnustega rebaseid koerte katku suhtes: maakondadest, kus seda haigust pole veel tuvastatud (Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Läänemaa, Pärnumaa, Põlvamaa, Saaremaa, Valgamaa ja Viljandimaa).
  • koerte proove muude siseparasiitide munade ja ootsüstide suhtes. See uuring on omaniku jaoks tasuta ning tulemused edastatakse uuringu valmides.

Proovid uuritakse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis (Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu).

Et saada usaldusväärset ülevaadet, vajaksime veel
•    ligikaudu 60 kütitud rebaste värsket korjust (külmutada ca -18°Cning saata külmunult)
•    ligikaudu 200 koera roojaproovi üle Eesti (jahutada ca 4°C ning saata 4 päeva jooksul)

Uuringuks sobivatel koertel on looduses liikumise võimalus.
Kõik proovid on väga oodatud ning uuringus osalemine võimaldab koguda infot hetkeolukorras kohta ning selle ohtliku zoonootilise parasiidi kohta uusi teadmisi saada.

Proovide kogumisel, pakkimisel ja saatmisel osalevad ka Veterinaar- ja Toiduameti keskused maakondades, ning Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi piirkondlikud laborid Saaremaal, Tallinnas ja Rakveres.

Täpsem info proovide võtmise ja kogumise kohta on leitav siit
Kaaskirjad on kättesaadavad:

Kaaskiri ja juhised (rebane)

Kaaskiri-küsimustik (koer)

One Health MEmE projekti kohta saab lugeda:

Projekti koduleht: https://onehealthejp.eu/jrp-meme/

Lisainfo:
Epp Moks, bakterioloogia-patoloogia osakonna juhataja
Tel. 7386 139, e-post: epp.moks@vetlab.ee

 

37