Nüüdsest on võimalik veiste respiratoorhaiguste tekitajate kompleksuuringul uurida tampooniproove ühe koondproovina

Uuring võimaldab saada selgust, missugune haigustekitaja võib karjas loomade haigestumist põhjustada.

VTL poolt pakutav kompleksuuring võimaldab samaaegselt tuvastada järgmisi respiratoorsete infektsioonide tekitajaid veistel:
1.    veiste koronaviirus;
2.    veiste respiratoorne süntsütsiaalviirus (BRSV);
3.    veiste paragripiviirus 3 (BPIV-3);
4.    Mycoplasma bovis (M. bovis);
5.    Histophilus somni (H. somni);
6.    Pasteurella multocida (P. multocida);
7.    Mannheimia haemolytica (M. haemolytica).
 

Koondproovis uuritakse ühe uuringuna koos kuni viielt loomalt võetud tampooniproove. Koondproov koostatakse individuaalproovidest laboris vastavalt proovide kaaskirjal märgitud tellimusele.

Ninanõre tampooniproovid tuleb võtta selleks ettenähtud tampoonidega haiguse algusstaadiumis. Veised eritavad viirust enamasti 3-5 päeva haiguse alguses, mil ninanõre on veel läbipaistev või piimjas ja ei ole lisandunud mädatekitajaid.

Proove võib võtta ka loomadelt, kellel haigusele omased kliinilised tunnused puuduvad, kuid on palavik (>39,5°C).

Proove pole mõtet võtta roheka või pruunika ninaeritisega loomadelt, kes on tõenäoliselt haigestunud enam kui 5 päeva tagasi.

Lisainfo:
Molekulaaranalüüsi osakond. Info telefonil 738 6121

Proovivõtu juhend