Kaasaegsed laboriteenused ja kompetentne personal

Tööpakkumised

Toiduohutuse mikrobioloogiliste riskide hindamise peaspetsialist (Tartus)

Töö kirjeldus:
•    teaduspõhiste arvamuste koostamine toidu ja sööda mikrobioloogilise ohutuse valdkonnas
•    valdkonda puudutavate andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine 
•    valdkonda puudutava avaliku teabe koostamine ja edastamine
•    pädevuse piires asjaomaste ametkondade nõustamine
•    koostöö valdkonna teadus- ja arendusasutustega
•    osalemine riskihindamist toetavates siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides

Nõudmised kandidaadile:
•    kõrgharidus bioloogia (soovitavalt mikrobioloogia), toiduteaduse, toidutehnoloogia vm lähedases valdkonnas vähemalt magistrikraadi või sellega võrdsustatud tasemel
•    teadmised toidu mikrobioloogiliste ohtude valdkonnast
•    eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel
•    suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus 
•    hea analüüsi- ja sünteesivõime, korrektsus ja täpsus
•    kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
•    hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus 
•    algatusvõime, pingetaluvus
•    valmidus sise- ja välislähetusteks

Eeliseks on:
•    eelnev töökogemus valdkonnaga seotud erialal
•    teadmised riskihindamise teaduslikest põhimõtetest
•    teadmised statistilisest andmeanalüüsist
•    teaduspublikatsioonide, -hinnangute või arvamuste koostamise kogemus
•    erialastes rahvusvahelistes koostööprojektides osalemise kogemus
•    doktorikraad või selle omandamine

Pakume:
•    huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd
•    enesetäiendamise võimalusi
•    kaasaegset ja arenevat töökeskkonda
•    sportimis-ja tervisesoodustusi

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega. 

Motivatsioonikiri ja CV saata hiljemalt 20. septembriks 2021 e-posti aadressidel: kaire.linamagi@vetlab.ee ja mari.reinik@vetlab.ee 


Keemia osakonna peaspetsialist (Tartus)

Töö kirjeldus:
•    keemiliste analüüside tegemine 
•    uute analüüsimeetodite väljatöötamine ning juurutamine
•    osakonnasiseste kvaliteedikontrolli protseduuride teostamine
•    suhtlemine klientide ning koostööpartneritega

Nõudmised kandidaatidele:
•    keemia või toiduainete tehnoloogialane kõrgharidus
•    inglise keele oskus
•    arvutikasutamise oskus
•    kohusetundlikkus ja täpsus
•    hea suhtlemisoskus ja koostöövõime

Kasuks tuleb eelnev laboritöö kogemus. 

Pakume:
•    huvitavat ja mitmekesist tööd
•    enesetäiendamise võimalusi
•    kaasaegset ja arenevat töökeskkonda
•    väljaõpet kohapeal ja toetavaid kolleege
•    sportimis- ja tervisesoodustusi

Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega. 

CV palume saata 15. septembriks 2021 e-posti aadressil: kaire.linamagi@vetlab.ee
 

 

 

VTL