Targad analüütilised lahendused

Teadus - ja arendustegevus


Osalemine teadus- ja arendustegevustes esitab laboratooriumile kõrgeid nõudmisi. Veterinaar- ja Toidulaboratooriumil on selleks teatavates valdkondades nii eksperdi tasemel teadmistega spetsialistid, laialdane kogemus valdkonnas aga ka tehniline võimekus. 


Veterinaar- ja Toidulaboratoorium panustab teadus- ja arendustegevustesse mitmel erineval viisil:

  • osaleb partnerina teadusprojektides;
  • teeb koostööd Euroopa Liidu referentlaboratooriumidega;
  • teeb koostööd Euroopa institutsioonidega, näiteks Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA);
  • panustab allhankija ja koostööpartnerina teiste teadusasutuste teadusprojektidesse;
  • teeb koostööd kõrgkoolidega Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis põhitöökohaga töötavate doktorantide teadustöö kaudu.

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi töötajate kaasautorlusega valminud publikatsioonid ning rahvusvahelistel erialakonverentsidel tehtud ettekanded annavad ülevaate tehtud tööst. Teadustöö raames kogunenud teadmust jagatakse ettekannete, koolituste, artiklite jm vahendusel riiklikes institutsioonides ja erasektoris tegutsevatele kolleegidele, toidukäitlejatele, loomakasvatajatele, jahimeestele ja teistele huvigruppidele.  


Veterinaar- ja Toidulaboratoorium on oma töötajate kaudu esindatud erinevates erialaorganisatsioonides.