Targad analüütilised lahendused

Listeria monocytogenes

Euroopa Liidu L. monocytogenes´e referentlabori kohustusi täidab 2006. aastast Prantsuse toidu-, keskkonna- ja töötervishoiu agentuuri (ANSES) toiduohutuse labor Maisons-Alfortis (https://eurl-listeria.anses.fr välisleht).

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium volitati põllumajandusministri käskkirjaga täitma riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid aasta hiljem.

Euroopa Liidu ja riiklike referentlaborite roll ja kohustused on määratletud määruses (EL) 2017/625. 

Kontakt: 
Toomas Kramarenko, MSc
direktori asetäitja toiduohutuse alal 
F. R. Kreutzwaldi 30
51006 Tartu
Telefon: 738 6136
E-post: toomas.kramarenko@vetlab.ee