Riskihindamine


Riskihindamise osakonna peamisteks ülesanneteks on:

 • Maaeluministeeriumi (MeM) ja Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) tellimusel teaduspõhiste arvamuste, riskihinnangute, ülevaadete koostamine järgmistes valdkondades:
  • toidu keemiline ohutus, sh lisa- ja saasteained ning taimekaitsevahendite jäägid;
  • toidu bioloogiline ohutus, sh toidu mikrobioloogia, parasitoloogia ja toidupatogeenid;
  • uuendtoit, geneetiliselt muundatud toit;
  • toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed;
  • toitumis- ja tervisealased väited;
  • loomatervis, sh loomahaiguste riskiprofiilid ja söödad;
 • MeM ja PTA nõustamine riskihinnangute tulemustest järelduste tegemisel, osalemine riskidest teavitamisel ning riskide vähendamiseks abinõude väljapakkumine;
 • koostöö teadus- ja arendusasutustega, osalemine rahvusvaheliste riskihindamise koostöövõrgustike töös.

Arvamuste ja hinnangute koostamisel lähtub osakond rahvusvahelistest riskihindamise juhenditest ja praktikatest järgides rangelt sõltumatuse, erapooletuse ja läbipaistvuse põhimõtteid. Parima võimaliku teadusnõu andmiseks kaasatakse erinevate teadusasutuste eksperte.